Evropský Sociální Fond

Dokument ke stažení: Hodnocení dosavadního průběhu vzdělávání zaměstnanců společnosti RAVANNI, s.r.o. (říjen 2007)

Naší společnosti se podařilo získat finanční podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky k realizaci cyklu vzdělávacích seminářů. V souvislosti s realizací těchto seminářů obdržela naše společnosti finanční prostředky na pořízení výpočetní techniky, která slouží k výuce a procvičování programů IT a  podporu ve výši 75% mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo. Semináře, které navštěvovali naši zaměstnanci nesporně přinesly své ovoce. Práce s PC je dnes běžná  pro nás všechny, na jakékoli pozici. Ale pro zaměstnance středního věku, kteří se s počítači setkali až v zaměstnání, nikoli ve škole jako dnešní mládež, je samozřejmě trošku problém osvojit si tento způsob práce a komunikace (MS Office, Internet). V tomto momentu spatřujeme patrně nejmarkantnější přínos. Školení Corel Draw , Photoshop a Parmel CAD jsou tak trošku speciality, ale pro oddělení obchodu a modelárny naprosto nezbytné. Další semináře jsou zaměřeny spíše na oblast komunikace, ať už uvnitř firmy, či směrem k okolnímu světu (Management, Obchodník, Firemní kultura).


Z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že se jednalo o poměrně velký objem "akcí", které bylo třeba zvládnout v určitém termínu. Bylo to organizačně poměrně náročné, protože bylo nezbytné současně zvládat i pracovní úkoly - udržet chod firmy. To ale neměnilo nic na značném přínosu tohoto vzdělávacího procesu pro naši firmu. Pozitivem nebyly jen nezanedbatelná finanční injekce (ve výrobní firmě zaměřené na oděvy je naprosto nemyslitelné takovéto prostředky uvolnit), ale i určitý impuls, možnost nahlédnout na své  problémy jinak, například díky školení "Komunikace" či "Management".

Je možné konstatovat určité osvěžení pracovního kolektivu, větší rozhodnost při řešení různých otázek  a samozřejmě je příjemné sledovat, jak se nám stále lépe daří zvládat práci na PC, kdy jsme v minulosti často zápasili s technikou a ona většinou vyhrávala.

Už jsme si zvykli na jiný způsob života: Na možnost cestovat, podnikat, obchodovat, komunikovat - zkrátka na svobodu. Ale to, co nám nabízí EU není jen svoboda, tedy možnost   realizovat své představy, je to mnohem významnější: Evropské fondy, pokud se naučíme jim rozumět, jsou schopny nám poskytnout konkrétní pomoc. A to je něco, na co bychom dříve ani nepomysleli.

ESF dává rovné příležitosti všem.
V našem případě financuje spolu s rozpočtem ČR naše vzdělávání.
Velmi oceňujeme, že jsme dostali příležitost přiblížit se tímto způsobem vyspělým státům EU.

Dokument ke stažení: Vzdělávání v RAVANNI,  s.r.o. 2006 - 2008

Po skončení celého cyklu těchto školení můžeme  říci,  že se  nám  podařilo úkoly spojené s tímto grantem splnit a to ve stanoveném termínu! Nezasvěcený může oponovat, že je to snad samozřejmé, ale kdo je znalý věci ví, že projekt a zejména jeho realizace je zpravidla provázena rozličnými nástrahami a tak úplně samozřejmé to není.

Srovnáme-li stav před a po školení dojdeme k závěru, že díky jeho absolvovaní  jsou naši zaměstnanci odborně a organizačně lépe vybaveni, což je základním předpokladem úspěšného souboje naší firmy s konkurencí na trhu s našimi produkty.

Za naši společnost  je závěr jednoznačný:  Poměrně rychlými kroky jsme se posunuli vpřed. Ať už zaměstnanci, kteří dostali příležitost na sobě pracovat, nebo realizační tým, který tento proces řídil a musel se naučit pracovat dle metodiky ESF a rovněž pochopit jejich filosofii. Na dosažených výsledcích má nesporně zásluhu i velmi dobrá komunikace s příslušným ÚP, kde pracovníci oddělení implementace a koordinace, zejména prostřednictvím velmi dobře vedených seminářů, srozumitelně předávali tolik potřebné informace.

ESF dává rovné příležitosti všem.
V našem případě financuje spolu s rozpočtem ČR naše vzdělávání.
Velmi oceňujeme, že jsme dostali příležitost přiblížit se tímto způsobem vyspělým státům EU.

RAVANNI,  s.r.o., Kulkova  4001/4, 615 00  Brno; www.haillo.cz